Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Local Adult Education Policy


Vitajte
na platforme venovanej politike vzdelávania dospelých na miestnej úrovni
Vykročme a zapojme viac dospelých do celoživotného vzdelávania 

SPRÁVA O TRENDOCH A DYNAMIKE V TVORBE MIESTNEJ POLITIKY VD

Mapovanie situácie v partnerských krajinách projektu s dôrazom na možnosti miestnej politiky zahrnúť VD do svojich plánov 

VZDELÁVACÍ KÚTIK PRE SAMOSPRÁVY

Výber nástrojov pre tvorcov politík, včítane vzdelávacieho modulu. Rôznorodé informačné zdroje vytvárajú štruktúrovanú bázu poznatkov o tvorbe politík na miestnej úrovni a vzdelávaní dospelých.    

PRÍRUČKA PRE TVORCOV POLITIKY NA MIESTNEJ ÚROVNI

Praktický nástroj, súbor „formulárov“, dávajúci do rúk tvorcom politiky pomôcku ako formulovať základné línie miestnej politiky VD. 

Koordinátor projektu :

Marta Jendeková, AINova

ain
ecca
ihf
isj
NHE
Univ

Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus+ 
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 

Projekt LEAP 2020 Ref. 2020-1-SK01-KA2014-078381