Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Politika vzdelávania dospelých (VD) na miestnej úrovni

Cieľ projektu – prispieť k dosiahnutiu 15-percentnej účasti dospelých na vzdelávaní, vychádza zo stratégií Európa 2020 a Vzdelávanie a odborná príprava 2020. Na jeho dosiahnutie je potrebné podporiť skvalitňovanie politík v oblasti VD. Projekt LEAP sa zameriava na miestne samosprávy, umožňuje im i) pochopiť možnosti VD a jeho prínos a ii) navrhnúť vlastné stratégie vzdelávania (a/alebo rozvoja zručností) dospelých.

SPRÁVA O TRENDOCH A DYNAMIKE V TVORBE MIESTNEJ POLITIKY VD

Mapovanie situácie v partnerských krajinách projektu s dôrazom na možnosti miestnej politiky zahrnúť VD do svojich plánov 

TVORBA SÚBORU NÁSTROJOV VD (TOOLKIT) PRE TVORCOV POLITÍK NA MIESTNEJ ÚROVNI

Súbor nástrojov pre tvorcov politiky, vrátane tréningového modulu. Je to systém poznatkov o tvorbe miestnych politík a vzdelávaní dospelých

PRÍRUČKA PRE TVORCOV POLITIKY NA MIESTNEJ ÚROVNI

Praktický nástroj, súbor „formulárov“, dávajúci do rúk tvorcom politiky pomôcku ako formulovať základné línie miestnej politiky VD.

PROCES REALIZÁCIE

Postupné kroky projektu LEAP 

1

MAPOVANIE

Existujúce trendy a dynamika tvorby VD na miestnej úrovni
november 2020 – september 2021
 

2

TVORBA

Súbor nástrojov (Toolkit) a online tréning v 6 jazykoch partnerov projektu
september 2021 – apríl 2022


3

PILOTNÉ ODSKÚŠANIE

a TESTOVANIE súboru nástrojov, úprava konečnej verzie
máj 2022 – október 2022 

4

VYUŽÍVANIE

Poskytnutie Príručky a dotazníkov projektu LEAP na využívanie
júl 2022 – október 2022 

Novinky o projekte LEAP

Konzorcium uskutočnilo úvodne stretnutie projektu LEAP on-line

24. a25. novembra 2020 sa partneri projektu stretli vo virtuálnom priestore na úvodnom stretnutí projektu LEAP (Local Adult Education Policy). Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+ a umožňuje spoluprácu siedmych partnerov zo šiestich krajín (Belgicko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko).
Úvodné stretnutie bolo pôvodne plánované v priestoroch Academie Istropolitany Novy vo Svätom Jure, avšak kvôli obmedzeniam spôsobeným Covidom 19, prebehlo on-line, v réžii koordinátora projektu AINovy.

ain
ecca
ihf
isj
NHE

Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus+ 
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 

Projekt LEAP 2020 Ref. 2020-1-SK01-KA2014-078381