Platforma LEAP

Vzdelávanie a učenie pre každého

Aby sa celoživotné vzdelávanie stalo realitou, potrebujeme primerané politiky. Pozývame predstaviteľov miestnej samosprávy i poskytovateľov vzdelávacích programov, aby využili materiály na tejto platforme a hľadali inšpirácie!

Každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce.
(Prvý princíp Európskeho piliera sociálnych práv) 

Knižnica zdrojov

Ak máte chuť dozviedieť sa viac, nájdete tu linky na rôzne štúdie a správy týkajúce sa vzdelávania a učenia sa dospelých ako aj vzdelávacích politík, na úrovni EÚ a krajín projektového partnerstva.

Library


Podpora Európskej komisie na výrobu tejto platformy nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Erasmus

© Open Educational Resource LEAP Project 2021