Web Analytics Made Easy -
StatCounter

LEAP

Príručka pre miestnych tvorcov politiky

Praktický nástroj, dávajúci do rúk tvorcom politiky pomôcku ako formulovať základné línie miestnej politiky VD.

Táto príručka obsahuje súbor príkladov, ako formulovať základné línie miestnej politiky v oblasti vzdelávania dospelých s príkladmi z Učiaceho sa mesta Pécs, mesta v Maďarsku, ktoré je členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Učiace sa mestá / Learning Cities je iniciatíva UNESCO, ktorá zdôrazňuje dôležitosť celoživotného vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj miest. Príručka obsahuje pokyny k príprave jednoduchého politického dokumentu – ako je zhromažďovanie údajov dôležitých pre VD, identifikácia miestnych aktérov, potenciálnych cieľových skupín, vytváranie analýzy potrieb, a pod.

Čítajte online              Download      


Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus+ 
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 

Powered by LEAP Project