Web Analytics

LEAP

Ghid pentru factorii de decizie privind elaborarea de politici EA la nivel local

Acest produs intelectual este alcătuit din 2 elemente:
A) GHID: Un set de șabloane pentru a promova asimilarea rezultatelor proiectului și a produselor livrabile dincolo de domeniul de aplicare al parteneriatului și de amploarea proiectului. Acestea vor oferi o îndrumare pentru factorii de decizie cu privire la modul de formulare a liniilor de bază pentru politica locală privind educația adulților.

B) Lecții din pilotarea și testarea produselor intelectuale pentru a ajunge la documente de politici reale privind educația adulților la nivel local. După obținerea feedback-ului, Ghidul LEAP va fi documentul care va colecta toate lecțiile învățate dobândite la punerea în aplicare și va consolida bogăția de cunoștințe privind dinamica elaborării politicilor la nivel local în domeniile de politici privind învățarea pe tot parcursul vieții, educația adulților

Ghidul, cu modelele sale, va oferi îndrumări pas cu pas privind elaborarea unui document simplu de politici - de la colectarea datelor relevante pentru educația adulților, prin identificarea actorilor locali, aflarea mai multor informații despre grupurile țintă potențiale, realizarea analizei nevoilor de formare, promovarea învățării adulților, stabilirea standardelor de calitate, identificarea resurselor financiare până la promovarea efectivă a unor subiecte. Documentul va prezenta, de asemenea, lecțiile operaționale învățate din perspectiva a ceea ce a funcționat și a ceea ce ar fi putut fi îmbunătățit pe baza executării și desfășurării formării LEAP în IO3.

Interactiv          Download   

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

Continutul prezentului website reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorului, iar Agentia Natională si Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care continutul informatiei va fi folosit.

LEAP Project 2020 Ref. 2020-1-SK01-KA204-078381