Web Analytics

LEAP

TOOLKIT EA PENTRU AUTORITATILE LOCALE

Setul de instrumente reprezinta rezultatul intelectual 3 al proiectului. Setul de instrumente contine resurse precum exemple si cazuri operationale, orientari, bune practici si glosar pentru a imbunatati intelegerea, adoptarea si integrarea prioritatilor, strategiilor si programelor UE, precum si strategii nationale bazate pe acestea in domeniul elaborarii de politici pentru EA. IO3 raspunde necesitatii de a reduce decalajul dintre politicile UE si primirea acestora la nivel local/regional. Principale grupuri-tinta ale Setului de instrumente sunt:
- Factorii de decizie politica de la nivel local/regional de guvernanta, insarcinati cu formularea politicilor si programele privind educatia, adultii, politica sociala
- Participantii la ecosistemul educatiei adultilor, in primul rand furnizorii (formali si non-formali, mici si mari, publici si privati) si cursantii - partile interesate de politici publice si de educatie a adultilor / invatare pe tot parcursul vietii (comunitate de cercetare, mediul academic, agentii publice)
- Societatea civila in general 

Accessati toolkit

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

Continutul prezentului website reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorului, iar Agentia Natională si Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care continutul informatiei va fi folosit.

LEAP Project 2020 Ref. 2020-1-SK01-KA204-078381