Web Analytics

LEAP

RAPORT PRIVIND TENDINTELE SI DINAMICA IN ELABORAREA POLITICILOR LOCALE AE

Tendințe și dinamici în designul politicilor locale pentru EA

Raport Final - Rezumat

Interactiv        DownloadLEAP reflecta asupra provocarilor concrete identificate in mai multe publicatii ale UE pe aceasta tema:
* Educatie si formare 2020, ET2020: "Invatarea adultilor este un domeniu politic complex, a carui responsabilitate este adesea impartita intre mai multe ministere si agentii la mai multe niveluri de elaborare a politicilor (municipale, regionale, nationale). Aceasta responsabilitate comuna duce adesea la fragmentare si ineficienta"
* Analiza aprofundata a politicilor AL si a eficacitatii acestora in UE, DG EMPL: "[necesitatea] de a stabili mecanisme de aliniere a politicilor la nivel local si regional; si sa construiasca o baza de cunostinte cu privire la ceea ce functioneaza in invatarea adultilor" si "sa dezvolte retele regionale, locale si sectoriale ca mecanisme de aliniere a politicilor"
Proiectul cuprinde, de asemenea, conceptul UNESCO si reteaua de ”orase care invata”. Un astfel de oras promoveaza invatarea pe tot parcursul vietii pentru toti. Este un oras care:
- isi mobilizeaza in mod eficient resursele in fiecare sector pentru a promova invatarea incluziva de la invatamantul de baza la invatamantul superior;
- revitalizeaza invatarea in familii si comunitati;
- faciliteaza invatarea pentru si la locul de munca;
- extinde utilizarea tehnologiilor moderne de invatare;
- imbunatateste calitatea si excelenta in procesul de invatare;
- promoveaza o cultura a invatarii de-a lungul vietii.
In acest sens, orasul imbunatateste emanciparea individuala si incluziunea sociala, dezvoltarea economica si prosperitatea culturala, precum si dezvoltarea durabila.

Cartografierea reprezinta rezultatul intelectual 2 si este conceputa pentru a studia si analiza politicile locale, in special tendintele si dinamica care conduce sau inhiba politicile AE la nivel local. 

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

Continutul prezentului website reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorului, iar Agentia Natională si Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care continutul informatiei va fi folosit.

LEAP Project 2020 Ref. 2020-1-SK01-KA204-078381