Web Analytics

LEAP

JELENTÉS A HELYI FELNŐTTOKTATÁSI STRATÉGIA TENDENCIÁIRÓL ÉS DINAMIKÁJÁRÓL

A helyzetelemzés a projekt országaiban bemutatja a helyi politika kialakításának lehetőségeit a felnőttképzés mind széles körűbb befogadására.

A LEAP reagál a témával foglalkozó számos uniós publikációban azonosított konkrét kihívásokra:
* Oktatás és képzés 2020, ET2020: „A felnőttkori tanulás összetett szakpolitikai terület, amelynek kötelezettségei gyakran több minisztérium és hivatal között oszlanak meg a politikai döntéshozatal több szintjén (önkormányzati, regionális, országos). Ez a megosztott felelősség gyakran széttagoltságot eredményez. ”
Az felnőttképzési politikák és azok hatékonyságának mélyreható elemzése az EU-ban (DG EMPL): „[szükség van] mechanizmusok létrehozására a politika összehangolásához helyi és regionális szinten; és tudásbázis építésére arra vonatkozóan, hogy mi működik a felnőttkori tanulásban ”, továbbá regionális, helyi és ágazati hálózatokat alakítson ki a politikák összehangolásának mechanizmusaként.”
A projekt átfogja az UNESCO Tanuló Városok koncepcióját és hálózatát is. Egy tanuló város mindenki számára elősegíti az egész életen át tartó tanulást, amely:
- hatékonyan mozgósítja erőforrásait minden ágazatban a befogadó tanulás elősegítése érdekében az alapszinttől a felsőoktatásig;
- újjáéleszti a tanulást a családokban és a közösségekben;
- megkönnyíti a munkahelyi tanulást;
- kiterjeszti a modern tanulási technológiák alkalmazását;
- javítja a tanulás minőségét és hatékonyságát; és
- elősegíti az egész életen át tartó tanulás kultúráját.
Ezzel a város fokozza az egyéni szerepvállalást és társadalmi befogadást, a gazdasági fejlődést és a kulturális jólétet, valamint a fenntartható fejlődést.
A helyzetelemzés a 2. szellemi terméket (IO2) képviseli, és a helyi politikák tanulmányozására és elemzésére szolgál, különös tekintettel azokra a tendenciákra és dinamikára, amelyek helyi szinten gátolják a felnőttképzés hatékonyságát. 

Az Európai Unió Erasmus+ program társfinanszírozásával
A projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a kiadvány csak a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt szereplő információk bármilyen felhasználásáért.

Powered by LEAP Project