Web Analytics

A LEAP plаtfоrm, mint nyílt oktatási erőforrás 

Tartalmazza a projekt eredményeit, azaz a helyi politikák kialakításának témájában összegyűjtött összes tudást és a képzési modult, valamint hozzáférést biztosít a bevált gyakorlatokhoz a felnőttképzési politikák területén.

 A LEAP projektről

The project´s objective is to contribute to attaining the target of 15% participation rate of adults in learning as stated in Europe 2020 Strategy. To do so, better policies on adult education need to be promoted. With LEAP we are targeting local authorities to empower them to i) understand and appreciate the importance of the adult education and ii) be prepared to draft local adult education (and/or skills) policy.

A projekt fő kontextusát a Felnőttképzés megújított európai menetrendjéről szóló tanácsi állásfoglalás tartalmazza, amely kiemeli a felnőttek részvételének jelentős emelésének szükségességét a formális, nem formális és informális tanulásban, akár szakmai készségek megszerzéséhez, akár aktív állampolgársághoz, akár személyes részvételhez és megszerzésükhöz kell segítség, így erősítve a szociális partnerek és a civil társadalom szerepét, valamint optimalizálva a központi, regionális és helyi hatóságok részvételét.

A közelmúltban elfogadták az Európai Tanács következtetéseit az egész életen át tartó tanulás politikájának kulcsfontosságú szerepéről, segítve a társadalmakat a befogadó és fenntartható növekedést támogató technológiai és a környezetvédelmi politikák kezelésében, amelyek szintén hangsúlyozzák az európai felnőtt lakosság átképzésének és képzettségének jelenlegi óriási kihívásait.
Az irányítási rendszer megerősítése az OECD készség-stratégiáinak egyik fókuszterülete. Szorgalmazza a felnőttkori tanulási politika fejlesztését a hosszú távú felnőttkori tanulási stratégia, valamint a minisztériumok, a kormányzati szintek és az érdekelt felek közötti koordináció alapján. Az UNESCO a Tanuló Városok koncepciója is kulcsfontosságú szerepet kap ebben a projektben. 

A project eredményei:
1) A LEAP platform nyílt oktatási erőforrás. Ez biztosítja a LEАP projekt teljes nyilvánosságát és hozzáférést a bevált gyakorlatok megismerését a helyi felnőttképzési szakpolitikák területén.
2) Jelentés a helyi felnőttképzési irányelvek kialakításának trendjeiről és dinamikájáról. Az aktuális helyzet feltérképezése a projekt országaiban (közös módszertan, kutatás, eredményekről szóló jelentés) kiemeli a helyi politika kialakításának lehetőségeit a felnőttképzés hatékonyabbá tételére, szinergiáinak megismerésére és alkalmazására.
3) Képzési modult tartalmazó eszköztár a döntéshozók számára. Az eszköztár egy rendszerezett tudásanyag lesz, a helyi politikai döntéshozatal és a felnőttképzés témájában, pl. az állampolgári nevelés lehetséges témáira helyi szinten, de tartalmaz majd esettanulmányokat az éghajlatváltozásról, a digitális készségekről, az egészségügyi oktatásról és nem kerüli el a pandémiás veszélyhelyzet adta kérdésekre sem a választ.
4) Útmutató a helyi felnőttképzési politikai döntéshozatalhoz. Nagyon praktikus eszköz létrehozásán dolgoznak a szerzők, egy ún. módszertani sablon készül egy egyszerű helyi politikai dokumentum elkészítéséhez, amelyet a gyakorlatban használható és könnyen adaptálható.  

Az elsődleges célcsoport a helyi döntéshozók, a tanács tagjai, a helyi hatóságok alkalmazottai, vagyis azok, akik politikát fognak kidolgozni. A másodlagos célcsoport a helyi felnőttképzés szereplői, például az oktatási szolgáltatók, az oktatási központok, a kulturális központok, a civil társadalom, a munkaadók, valamint mindazok, akiknek érdekük fűződik a jó politika kialakításához. És végül a kedvezményezettek a lakosság lesznek, akik minőségi tanulási lehetőségeket kapnak.

A helyi döntéshozók tesztelik a LEAP eszköztárat és a LEAP képzést, és itt a tervek szerint legalább 70 embert bevonásra kerül az online képzésbe a projektben részt vevő partnerországokból. Azok száma, akikhez eljutnak a LEAP projekt eredményei, természetesen sokkal nagyobb lesz a terjesztési tevékenységek és multiplikációs események révén. 

Két típusú tevékenységet terveznek a LEAP projekt résztvevői:
- “Horizontális tevékenységek” – általános projektmenedzsment és koordinációs tevékenységek, például projektértekezletek, konferenciahívások, belső jelentéskészítés, nyomon követés és értékelés, minőségbiztosítás és terjesztés a projekt eredményeinek kívánt minőségben történő elérése érdekében, a Projekt menedzsment tervben foglaltaknak megfelelően.
- „Gyakorlati tevékenységek” - az önálló szellemi termékek létrehozásához vezető feladatok teljesítése. A projekt végrehajtása során egy egyszerű eljárást alkalmazunk
- az adatok összegyűjtése, azok feldolgozása – jelentés/tanulmánykészítés
- adatgyűjtés alapján Eszköztár és képzés összeállítása azok tesztelése, és a visszajelzések után
- lépésenkénti útmutató a felnőttképzés helyi politikájának kidolgozásáról és teszteléséről. 

A project fő hatása szakpolitikai szinten várható, különös tekintettel helyi politikára (kisvárosok, városok). Célkitűzés, hogy a helyi hatóságok számára a felnőttképzés jelentősége erősödni fog a jövőben. Az Eszköztár, a gyakorlati képzés és az Útmutató használatát követően a döntéshozók egyszerű helyi szakpolitikai dokumentumokat fogalmaznak meg. Amint a helyi hatóságok elfogadják a felnőttoktatás és készségek korszerű programját, a LEAP céljai szerint képesek lesznek egyszerű lépésekkel tervezni, több tanulási lehetőséget kínálni az állampolgárok számára, és így javíthatják a felnőttek részvételének arányát a tanulásban. Ez más előnyökkel járhat: elégedettebb polgárok, képzettebb munkaerő csakúgy erősíti a helyi közösségeket, ahogy potenciálisan növekedhet a gazdasági tevékenység is.

LEAP Partnerek

ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA

Szlovákia

Az AINova egy felnőttoktatási intézmény, az élethosszig tartó tanulással a fókuszban. 1996-ban jött létre nonprofit szervezet státusszal, a jogi formája egyesület.
Az AINova kompetencia- és intézményfejlesztési szolgáltatásokat, valamint szakpolitikai tanácsokat nyújt az európai ügyek, valamint a regionális és helyi fejlesztés területén. Az intézmény elősegíti az európai együttműködést, miközben megőrzi a helyi kultúrát, identitást és örökséget.

Weboldal

MESTO NITRA

Szlovákia

Nyitra Szlovákia egyik legrégebbi városa, gazdag történelme mellett Nyitra a mezőgazdaság központjaként vagy a fiatalok városaként is ismert, mivel két egyetemnek ad otthont, nevezetesen a Filozófus Konstantin Egyetemnek és a Szlovák Mezőgazdasági Egyetemnek. Nyitra területe csaknem harmincezer éve lakott.

Weboldal

Radio ECCA, Fundación Canaria

Spanyolország

A Radio ECCA, egy kanári-szigeteki alapítvány és felnőttképzési távoktatási központ, amelyet 1965-ben alapítottak a Kanári-szigeteken, és országos lefedettséggel rendelkezik Spanyolország 7 régiójában (Kanári-szigetek, Andalúzia, Extremadura, Galícia, Madrid, Murcia és Alicante). Ezenkívül az ECCA Rádió nagy tapasztalattal rendelkezik Szenegál, Cabo Verde, Bissau-Guinea és Mauritánia távoli területein.
Távoktatási programokat fejleszt felnőttek számára (formális és nem formális) már több mint 55 éve a rádió vagy IKT technika felhasználásával, számos réteghez eljutva, például: veszélyeztetett családok, nők, munkanélküliek, vállalkozók, csökkent munkaképességű és mozgásképességű emberek, migránsok / menekültek, fiatalok, vidéki területeken élők stb.

Weboldal

INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES
COMMUNAUTAIRES

Belgium                                 

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl egy nonprofit szervezet, amelyet 2003-ban alapítottak Brüsszelben (Belgium).
Az IHF fő célja, hogy segítséget nyújtson a közösségnek (beleértve a nonprofit szervezeteket és a helyi hatóságokat is) egy szélesebb nemzetközi együttműködés kialakításához az európai politikákra irányuló képzések és az európai értékek terjesztése révén.

Weboldal

Inspectoratul Scolar Judetean Neamt

Románia

Neamt Iskolai Felügyelőség a aktív szereplő az oktatási személyzet szakmai fejlődésében, valamint értékelést, tanácsadást, nyomon követést és támogatást nyújt az innovatív tantervek és tanulási módszerek megvalósításában. A Neamst támogatja az új, kevés tapasztalattal bíró oktatási személyzetet a kezdeti és folyamatos fejlődéshez; és tudományos módszerek alapján folyamatosan segíti a magas színvonalú képzéseket helyi, regionális és országos szinten. 

Weboldal

IDP SAS DI GIANCARLO COSTANTINO (ITALIAN
DEVELOPMENT PARTNERS)

Olaszország

Az IDP-t, amelynek kirendeltségei vannak Olaszországban és Brüsszelben, 1996-ban hozták létre azok a partnerek, akik 1991 óta dolgoznak Brüsszelben az uniós politikák és az uniós finanszírozási programok keretében.
Több mint 20 éves tapasztalatra támaszkodik a sikeres EU-projektek kidolgozása, benyújtása és irányítása terén. 1999 óta az IDP speciális képzéseket fejleszt és folytat szakképzés és felnőtt tanulók számára, amelyek kizárólag az EU-val kapcsolatos kérdésekre összpontosítanak (EU-intézmények, szakpolitikák, programok, projektmenedzsment stb.) átlagosan +1000 óra / év képzést biztosít +550 felnőtt résztvevőnek / év.

Weboldal

Nevelok Haza Egyesulet

Magyarország

Magyarország egyik vezető civil szervezete, amely számos projektet és egy közintézményt működtet Pécs városában a helyi önkormányzattal együttműködve. Az Egyesület célja, hogy belső és külső erőforrásaival támogassa a helyi civil kezdeményezéseket annak érdekében, hogy növekedhessenek és megerősödjenek, aktívabbak legyenek, és ezzel ösztönözhessék szorosabb és tágabb környezetük fejlődését. A Nevelők Háza Egyesület szolgáltatásokat, képzési tevékenységeket és oktatási programokat, tanácsadást, fejlesztési programot kínál, az egész életen át tartó tanulás prioritásainak megfelelően.

Weboldal

Az Európai Unió Erasmus+ program társfinanszírozásával
A projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a kiadvány csak a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt szereplő információk bármilyen felhasználásáért.

Powered by LEAP Project